052- תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות כז-לב

שאלות חזרה חלק ב ה"פ אותיות כז-לב
4. אילו ב' הבחנות יש בכל בחינה?
1. מהיכן נובע ההבחנה הא' שהיא עצם החומר ומדוע דווקא משמה?
2. מתי כל בחינה קונה את האני שלה להיקרא בשם?
3. מה מלמדת אותנו מבחינת השקפה העובדה שאת עצם החומר כל בחינה מקבלת מהעליון שלה?
4. מהי ההסתייגות של בעל הסולם באות לב ומה הפיתרון להסתייגות זאת?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב