078- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – ב'יט-ב'כ

1102

שאלות חזרה חלק טז ב'יט-ב'כ

1. הסבר מהו שאומר שיש קליפות בעולם אצילות והרי לא יגרוך רע?
2. מה ההבדל העקרוני בין הקליפות דעולם אצילות לעולמות בי"ע?
3. הסבר בהרחבה היכן נמצאים הקליפות- האם למטה מכל פרצוף או מסביבו וחיצוניותו? מה הכלל המוביל לחפש כלל זה?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב