003- דף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד ק"ג

1392

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד ק"ג אנו מבחינים בב' רצונות על פי מה שלמדנו בעמודים הקודמים. מצד אחד רצון למשוך את כל האור עם הרצון לקבל שהבורא ברא בנברא ומצד שני רצון לייתר דבקות כפי שהנברא בחר. לכן כאשר מגיע האור מאין סוף על ידי הביקוש של הנברא המסך מעכב על האור שלא יכנס לכלי הקבלה (בחינה הד'). מציאות זו נבחנת למציאות של "הכאה" בין האור שנמשך בעקבות הרצון לקבל לבין כח ההתנגדות שבמסך שנמשך בעקבות הרצון לייתר דבקות. נשים לב שהרצון של האדם לייתר דבקות חייב להיות חזק וברור כדי שלא יגבור עליו הרצון שלו לאושר.

על ידי המסך שמסרב לקבל בצורה אנוכית ודוחה את האור נבנים כלים חדשים שהם כלים של אור חוזר, שאור זה עולה ומלביש את ג' הבחינות הקודמות לבחינה ד' זו. בכך משתשמשים בהשתוקקות לקבל כחומר גלם לבניית כלים חדשים שהם כלים של אהבה.

כלים אלו הם רק כלים "בכח" הנמצאים בראש ולא בפועל ממש שזה יהיה רק בגוף. על פי כמה כלים אלו שהצלחנו לבנות בראש לפי זה יוכל להתפשט אור מהמסך ולמטה בכלי מלכות.

עולם האצילות הוא הראש ובמלכות שלו עומד המסך, ובו נעשה תהליך זה. מתחתיו בעולמות בריאה יצירה ועשיה יתקבל מעט אור, על פי הכלים של אור חוזר שנבנו באצילות.

שיעור שמע:

הורד Mp3

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב