002- דף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד ק"ב

1369

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד ק"ב, לאחר שלמדנו אתמול שהרצון עובר תהליך התעבות של ד' בחינות ורק הבחינה הד' שהיא ההשתוקקות השלימה היא כלי הראוי לקבל את האור, היום אנו לומדים שעל בחינה ד' זו רוכב המסך ומעכב את האור מלהתקבל בתוכה, זה מכיוון שיש עליה צמצום שהרי אם נקבל בה את האור נקבל בצורה אנוכית ונהיה בפרוד מהבורא.

כך גם בכל אחד מאיתנו יש נקודת התגברות כזאת של מסך שעומדת על הפרטיות שלנו, ואנו צריכים לעורר אותה ולפעול איתה ולא להסכים אפילו לעורר תאווה שבאה כדי למלאת את הסיפוק האישי שלנו, וכל שכן שלא לקבל בה אור. מחר בעזרת ה' נלמד על הכלי החדש שניתן לקבל בו את האור.

שיעור שמע:

הורד Mp3

אין תגובות

להגיב