001- דף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד ק"א

1435

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד ק"א אנו מתחילים בעזרת ה' יתברך את חלק ג' בתע"ס. חלק זה נעסוק באופן כללי באור ישר ובאור חוזר, ונתחיל בפרק א' שבו נעסוק בד' הבחינות שבעוביות.

בהתחלה הנברא הוא בבחינת עיבור בתוך האור, כלומר שאין לו הרגש עצמי אלא הוא נקודה שבטלה אל האור כנר הבטל בפני אבוקה. נקודת רצון זו עוברת תהליך ובו ד' בחינות. ג' הבחינות הראשונות גורמות לבחינה הד' להתהוות ככלי שלם, כלומר כרצון פרטי המרגיש ההשתוקקות העצמית השלימה לקבל את כל האור.

חשוב שנשים לב שהשינוי נעשה בהשתוקקות של הרצון לאור אבל באור עצמו אין שינוי.

בכלי זה שנוצר יתלבש אחר כך "העצמות" שהוא אור החכמה, שהרי האור יכול להתגלות לנברא רק דרך הרצון שבו לקבל את האור. לכן בכל עולם נראה שיש בחינת עצמות שהוא האור ובחינת כלים שהם הרצון לקבל.

שיעור שמע:

הורד Mp3

אין תגובות

להגיב