דף היומי בתע"ס – חלק ב' שו"ת עמוד צ"ג

2393

6

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

לאחר שסיימנו את חלק ב' התחלנו ללמוד חלק מ"התשובות לשאלות" שבעמוד צ"ג.

למדנו שהכלי שבא"ס נברא "יש מאין" והוא שם כ"נקודה" שאין לה הרגש עצמי. כלי זה הוא המקור לכלים דעיגולים.

בעיגולים אלו שהתגלו לאחר הצמצום ישנם "רשימות". הרשימות האלו הם הזיכרון וההרגשה שלהם מהאור שהיה להם בא"ס ועכשיו הוא חסר להם. מכיוון שכך, העיגולים הם השורש לכל הכלים שבעולמות, כי כלי פרושו רצון מורגש בשונה מהנקודה שהייתה בא"ס ששמה הרצון היה מלא באור ללא הרגש עצמי, ואולם מצד האור נאמר שהאור שבא"ס הוא גם השורש לכל האורות שבעולמות.

לאחר הצמצום נתגלו העיגולים כ"זה בתוך זה", כלומר כסיבה המסובבת וגורמת ליציאת העיגול הבא אחריה, אבל בא"ס עוד לא נבחן סדר כזה מכיוון שעוד לא היה הרגש לכלי.

בנוסף, למדנו שהמלכות היא המקור לאור החוזר, והמסך הוא השורש לאור החוזר. כך שלאחר שג' הבחינות הקודמות הנחשבות עדיין לאור גרמו ליציאת הבחינה הד' שהיא כלי שיש בו השתוקקות שלימה לאור הרי שעל השתוקקות זו שבמלכות יש מסך השולט שעושה חשבון כמה אור יכול להכנס למדרגה מתוך אהבה ולא מתוך רצון אנוכי. מסך זה נגרם בעקבות צמצום הא' שנעשה על הבחי"ד.

שיעור שמע:

הורד Mp3

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב