047- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמודים פ"א-פ"ב

1585

6

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמודים פ"א ופ"ב אנו מתחילים את פרק י' העוסק בעניין הזיווג דהכאה.

המושג זיווג דהכאה לכאורה אינו הגיוני. כי זיווג מורה על עניין של חיבור וקשר ואילו הכאה מורה על עניין של דחייה ופרוד. אבל צריך להבין שבעצם מדובר כאן על ב' כוחות הפועלים בכלי כדי לקבל את האור בצורה הנכונה.

מצד אחד יש את "הכח המושך" שהוא מהעוביות שבמסך המושכת את האור, ומצד שני יש את "הכח הדוחה" שהוא מהקושיות שבמסך הדוחה את האור.

כדי שתהיה אהבה צריך "למשוך" את האור מהבורא אך עיקר מה שמייצר את האהבה הוא "הכח הדוחה" את האור, כלומר הסירוב לקבל שנותן את האפשרות לקבל בצורה נכונה. כח זה של הדחייה הוא הכח של "יראת שמים" שהיא התנועה שהאדם עושה כדי לייצר את הקשר עם הבורא.

לכן, אע"פ שאלו ב' כוחות הופכיים זה לזה מכל מקום הם פועלים יחד בשליטה אחת, ועוד שהם שקולים זה לזה כי אם כח הדחייה היה גדול מכח המשיכה לא היה אפשר לקבל את האור, ואם כח המשיכה היה גדול מכח הדחייה הרי שקבלת האור הייתה בדרך של בליעת האור בצורה אנוכית.

בכך בעזרת ה' יתברך סיימנו את פרק י', ואת כל חלק ב' בתלמוד עשר הספירות.

שיעור שמע:

הורד Mp3

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב