046- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד פ'

1652

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד פ' אנו ממשיכים בפירוט של התכללות הספירות זו מזו על ידי האור ישר ועל ידי האור חוזר. האור ישר נותן את צד ההתפשטות, והאור חוזר נותן את צד ההתגברות, כך שבכל ספירה יש את האיזון המתאים לה הבנוי משתיהם.

לכאורה לא מובן מהו השוני שבין ספירה מסויימת הנמצאת בכמה מקומות שונים, כלומר – למשל אם ניקח את ספירת הבינה, מהו ההבדל בין בינה שבתוך ספירת הכתר לבינה הנמצאת בתוך ספירת החכמה הרי גם בזו וגם בזו עוברים שבע בחינות דאור ישר ושלוש של אור חוזר?
אלא שההבדל נובע מסוג האור שמתקבל באותו המקום. כי בכלי הבינה שבספירת הכתר יתקבל אור גדול יותר מאשר האור שמתקבל בכלי הבינה שבספירת החכמה.

שיעור שמע:

הורד Mp3

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב