055- תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות מ-מג

שאלות חזרה חלק ב ה"פ מ-מג
1. מהו החומר הראשון של בחי"א?
2. הסבר את החוק הרוחני "בשעה שהרוחני קונה לו צורה חדשה היא נבדלת לשליטה בפני עצמה".
3. מהו המשל שמביא בעה"ס כדי להסביר את החוק "אין העדר ברוחני"? מהי ההשלכה ביחס בין כתר לחכמה?
4. מהן ב' ההבחנות שיש להבחין בכל ספירה?
5. הסבר מצד ב' ההבחנות שהזכרנו בשאלה 4 את הלא אפשר ולא כמכוין של בחי"א.
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב