028- הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – נא-נב

1095

שאלות חזרה ושינון בית שעה"כ נא-נב

1. אילו בחינות נפלו לקליפות בעקבות חטא אדה"ר בעץ הדעת?
2. מה קרה עם בחינת נשמה (מתוך שנגל"ה) של אדה"ר?
3. מהו הדבר שהתווסף בתערובת של הקליפות אשר מקודם החטא היה כולו טוב ונברר לגמרי?
4. איזו בחינה משותפת הן לבעלי החיים והן לאדם? היכן היא עומדת לאחר החטא דאדה"ר?
5. מדוע על האדם מוטל הבירור של הנפש הבהמית של עצמו וכן של כל בעלי החיים? ואיזה בחינה הוא יכול לברר? מה זה מורה על אכילת בשר?
6. איזו בחינה מתוך קליפת נגה הנקראת גוף ישנו ביהודי אף ללא בירור לאחר החטא?
7. אילו ב' בחינות מבחינת הנשמה התווספו למדרגת האדם וכיצד זה קשור לבירור הגוף?
8. מדוע קליפת נגה נקראת עור לפני הבירור וגוף לאחר הבירור?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב