029- הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – נג-נד

1094

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ נג-נד

1. כיצד ניתן לתקן את קליפת נגה בהיותה כלי הרביעי?
2. היות ואור חכמה אינו מגיע לעולמות בי",ע אולם בשבת מאיר הוא בעולם אצילות, מדוע אין בירור שלם לכל בחינת הבשר אלא נקרא רק חשמ"ל?
3. מדוע בחינת אלוקים בעולם אצילות הם קדושים ואולם בבחינת בי"ע הם אחרים?
4. מהיכן בחינת הממזר וכיצד הוא קשור לסוף קליפת נגה?
5. מהו סוד פרה אדומה שאף משה ושלמה לא יכלו לעמוד על ביאוריה?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב