098- הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – סא-סב

<

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות סט-ע

1. מה ההבדל ומה המדרג בד' בחינות דאו"ח?
2. מתי פועל הכלל "כי כל העב יותר הוא חשוב יותר וכל הזך יותר הוא שפל יותר" ומתי פועל הכלל ההפוך, דהיינו שכל הזך יותר הוא חשוב יותר וכו'?
3. מדוע מלכות כלולה מכל י"ס דאו"ח? הבא דוגמא לכך.
4. עפ"י איזה חוק הזדככות המסך מגלה את ה' הבחינות שבבחי"ד בעוד שבטעמים הן אינן מגולות?
5. מהו התהליך של גילוי הקומות זו למטה מזו ומהן?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב