034- הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – סג-סד

1130

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ סג-סד

1. מדוע העוונות גורמים לכך שקל' נגה תהפוך להיות מטוב לרע?
2. מה התפקיד של עור דבינה לשמירה על אדה"ר ועל זו"ן דאצילות וכיצד זה דומה לעיזקא דכיא?
3. מדוע חשב אדה"ר שיכול לבטל את הפרסא שהיא שמירה בעוד שנסיון זה מצד העולמות בעולם הנקודים לא צלח וגרם לשבירה? כיצד זה דומה ליחס בין קו לעיגול ובמה זה שונה?
4. מדוע בחטא אדה"ר ניתן לשמור על זו"ן דאצילות במדרגת הקדושה בבחינת טוב ועומת זאת באדה"ר נשאר רק בחינת נפש דנפש בכלי כתר דכתר?
5. מה ההבדל בין עוטה אור כשלמה לנוטה שמים כיריעה?
6. מה ההבדל בין מקיפים דיושר למקיפים דעיגולים? מאיזו בחינה מקיפים דיושר הם גדולים ממקיפים דעיגולים ומאיזה בחינה להפך?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב