035- הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – סה-סו

989

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ סה-סו

1. הגדר את המושג "עץ הדעת".
2. מיהו יסוד הקטנות המדובר באות קכ"ט?
3. מדוע אומר שיסוד דקטנות נמצא בת"ת בגדלות דנשמה? והרי כבר עלה לדעת דנשמה.
4. הסבר את המעבר של יסוד דקטנות בבחינת דעת דחיה, במעבר בין קומת נשמה לקומת חיה (השלמת כלים דחיה).
5. על שם מה נקרא הזיווג דיסוד דקטנות בשם עץ הדעת?
6. הסבר בפירוט מהו הנקרא עץ החיים.

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב