037- הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – סט-ע

940

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ סט-ע

1. אדה"ר מיוחס לז"א דאצילות מהי נקודת היחס אותה הוא מדגיש?
2. מה היחס בין לילית, לאה ואחוריים דאו"א דנקודים?
3. מדוע לא ניתן לעשות זיווג על אחוריים דאו"א דנקודים – איזה תיקון היה באצילות?
4. באיזה צורה מתגלית לאה מחזה ולמעלה דז"א? מדוע אין תיקונה שלם, בעוד תיקון רחל שלמטה מחזה נחשב לשלם?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב