038- הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – עא-עב

973

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ עא-עב

1. על מה מצביעה לנו הגמטריה של המילה "מלוי" (מילוי)?
2. מי היא חוה ומה ההבדל בינה לבין לילית?
3. כיצד יוצא פרצוף מפרצוף בא"ק?
4. אילו פרצופים בעולם האצילות מתנהגים בדומה לפרצופי א"ק? ומדוע הם נחשבים לזיווג דלא פסיק, בעוד שזו"ן נחשבים לזיווג דפסיק?
5. היכן הוא המילוי של התחתון בפרצופי אצילות? בעיקר בזו"ן, ומה הטעם שזה כך?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב