039- הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – עג-עד

989

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ עג-עד

1. אילו ב' בחינות יש בז"א ואיך נקראות הנקודות של כל אחת מהבחינות האלו?
2. אילו ב' יסודות נוהגים בז"א?
3. הבא ג' סיבות מדוע לאה היא בחינת דינים קשים מאד אגב כך הסבר מהי הדרך לתקנם ומדוע הם מתראים כלילית הרשעה בבי"ע?
4. כיצד נקראת חוה הראשונה ומה הקשר של יעקב אליה? כיצד לתקנה?
5. מי היא חוה השניה ומדוע היא ראויה ליעקב אך אין הוא יכול לקבלה בלי תיקון מיוחד של לאה? ומה אתה למד מכך על היחס בין פנימיות וחיצוניות?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב