040- הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – עה-עו

995

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ עה-עו

1. על מה מצביע הכתוב "ועיני לאה רכות"?
2. ביעקב שהיה דיוקנו של אדה"ר נתבאר הכתוב "עצם מעצמי ובשר מבשרי" על מי מדובר ומה הפירוש?
3. מי הן ב' הנשים של אדה"ר ומי הן ב' הנשים של יעקב ומה הקשר ביניהן?
4. מדוע כתוב ויאהב יעקב את רחל ולא את לאה? רשם ב' סיבות.
5. מאין נגזר השם לאה ומה אנו למדים משם זה?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב