041- הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – עז-עח

1035

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ עז-עח

1. מה היא החלוקה בז"א לג"ר וז"ת שכנגדו מתחלקות גם הנקודות?
2. איזה ג' מוחין יש במוח הדעת? ומהם ב' הזיווגים במוחין אלו?
3. מדוע נקראת לאה עלמא דאתכסיא?
4. מדוע הכלי דלאה נקרא עור ואין בו פרשיות?
6. איזו בחינת גדלות לאה מקבלת ומדוע אינה יכולה לקבל ג"ר דחכמה?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב