042- הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – עט-פ

990

שאלות לשינון וחזרה בית שעה"כ עט-פ

1. מהם ג' עיקרים שיש לדעת ברחל?
2. כיצד נכון להתייחס ללאה בבחינת נוקבא דז"א?
3. מדוע רחל נקראת נפש ולאה נקראת עור?
4. הסבר מהו "וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו"?
5. באיזה מצב נאמר שרחל מקבלת כל מה שיש לז"א?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב