043- הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – פא-פב

1018

שאלות לשינון וחזרה בית שעה"כ פא-פב

1. מדוע מותר לקרוא לז"א או לאבינו השלישי יעקב, אם נאמר כבר "לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל"? ובמה שונה הוא מאברהם שאסור לקרוא לו אברם לאחר שנתווספה לו ה'?
2. הסבר "עקב ענוה יראת ה'" ביחס בין לאה ורחל.
3. מה הקשר בין משה ללאה?
4. כיצד מתיישבת הסתירה שמחד אומר שמלכות דאמא מתלבשת בז"א בסוד מוחין ומאידך שאינה משמשת כלל במוחין דז"א?
5. מהי בחינה ד' המשמשת כקשר של תפילין? אגב כך הסבר מהן הרצועות כיצד הן קשורות לרחל ומדוע אין פרשיות בקשר של תפילין?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב