044- הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – פג-פד

979

שאלות חזרה עמודים פ"ג-פ"ד

1. מהם ו' המדרגות דמוחין דרחל?
2. איזו מדרגה זו קשר של תפילין של אחורי הראש? איזו מדרגה זו הרצועות? איזו מדרגה זו הראש דרחל?
3. מיהו עצם הת"ת בתוך הת"ת? הסבר ונמק.
4. מדוע היה הווה מינא לחשוב שגם לאה וגם רחל צריכות לקבל שליש אמצעי דת"ת ומדוע רק רחל מקבלתו?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב