046- הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – פז-פח

997

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"ב פז-פח

1. מהו "ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה"?
2. הסבר לפי אות קפ"ה את הלשון "תרפים".
3. האם ש"א דת"ת נקרא עץ הדעת הסבר ונמק.

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב