047- הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – פט-צ

1212

שאלות חזרה ושינון בית שעה"כ פט-צ

1. עד היכן מגיע תיקון של יסוד דתבונה בז"א?
2. מדוע בקומת נשמה, ללאה יש שלמות (למרות שהיא אחוריים דאו"א), ואילו לרחל אין שלמות במצב זה?
3. מדוע עקביים דלאה הם דינים קשים וגמורים לגמרי? הבא ג' טעמים.
4. מהיכן יונקים לבן, בלק ובלעם את כוחות הדין שלהם, ומדוע כלפי הקדושה (רחל) אינם נחשבים לדינים קשים?
5. מהו התיקון לדינים דעקביים דלאה מצד עבודת נפש?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב