048- הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – צא-צב

914

שאלות לשינון וחזרה בית שעה"כ צא-צב

1. מהיכן יצאו כל פרצופי אבי"ע? ובמה שונה לאה באופן מהותי מהם?
2. מהו ההבדל בין קליפות לשמרי הקליפות?
3. כיצד החטא דעקביים דלאה מסביר את החטא כפי שאמרו חז"ל "וחוה סחטה אותם הענבים"?
4. מהי בחינת בלעם ובאיזה מצב הוא יונק את כוחות הדין שלו?
5. מדוע מתנגדים עזא ועזאל לבריאת האדם?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב