049- הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – צג-צד

988

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ צג-צד

1. מה ההבדל בין חטא אדה"ר ומה שהוסיף לאחר מכן עוד לחטוא ביחס לקליפות ולשמרי הקליפות?
2. מה ההבדל המהותי בין הולדת קין להולדת שת?
3. מהו היחס בין מעמד הר סיני להולדת שת? ושל קין לאומות העולם?
4. מדוע קין נחשב לשלילי אם הוא נולד בחיבור וזיווג ולא כהוצאת טיפות קרי לבטלה?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב