050- הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – צה-צו

1044

שאלות חזרה ושינון בית שעה"כ צה-צו

1. מהן ג' הסיבות להתערבות קליפות הקרי בקין?
2. מה תפקיד הגבורות בצ"ב ומדוע?
3. האם הקליפות נאחזות בגבורות או בחסדים? הסבר ונמק.
4. מהי בחינת מות הבל וכיצד קין הרגו?
5. כיצד יגיע התיקון של קין וכיצד זה דומה לתקיעת שופר?
6. מה ההבדל בין חג"ת לנה"י דגוף מצד הארת חכמה שהם צריכים לקבל?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב