101- תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אות עח

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אות עח
1. על מה לוחץ האור מקיף וקשה לומר שלקבל את האור היות והיה לו כבר כל האור באינסוף ואם היתה המטרה לקבל את האור לא היה מסלקו?
2. מדוע צריך לעשות זיווג דהכאה על ג' של ד' – הבדל בין הסתלקות האור להזדככות הטבור.
3. מדוע חסרה בחי"ג מכתר והרי עשר ולא תשע, עשר ולא אחת-עשרה כך כתוב בספר היצירה.
(*) מה ההבדל בין זמן פנימי לזמן חיצוני?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב