052- הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – צט-ק

1078

שאלות לחזרה ושינון בית דעה"כ צט-ק

1. למי ומדוע שייכים כל הנשמות שנפלו לתוך הקליפות ונחלקו לע' אומות?
2. מדוע צריכים ישראל לגלות לכל אומה ואומה?
3. מהי ארץ כנען ומדוע לא ניתן לזכות בה אלא לאחר גלות מצרים?
4. מהי קליפת מצרים וכיצד היא קשורה לעץ הדעת?
5. מדוע העלה משה את הערב רב וכיצד זה קשור לפסוק לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב