053- הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – קא-קב

1033

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ קא-קב
1. מהיכן הן הטיפות הנזרקות ע"י שכבת זרע לבטלה ומדוע הן נחשבות לנשמות גבוהות?
2. אילו נקבות קבלו את טיפות הזרע שנשלכו לארץ? מה הולידו מהן ומה זה אומר מבחינת עבודת האדם?
3. מהיכן נולדה אומת/עם ישראל וכיצד הפסוק "גוי מקרב גוי" מסביר ענין זה?
4. מה הקשר בין דור המבול לחטא אדה"ר בהשחתת זרעו? הן מצד סיבת הקלקול והן מצד תיקונו.
שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב