102- תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אות עט

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אות עט
1. מדוע כל המשכת אור מחוייבת להיות רק בבחי"ד של הנאצל? ומה זה אומר מצד עבודת נפש?
2. מדוע אסור לקבל בבחי"ד אם היא לכאורה מייצגת את גדלות כלי הקבלה, והרי אם לא נקבל את כל האור לא נגיע למטרה שלשמה נבראה הבריאה?
3. מדוע יש למטה מטבור גם ב-ג' של ד' ו-ב' של ד' וכן הלאה?
4. לשם מה בחי"ד התקינה את המסך? מה זה אומר בנפש האדם?
5. מה ההבדל בין גוף דקדושה לגוף דטומאה? אגב כך הסבר מדוע העיגול בראש ולא בגוף.
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב