056- הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – קז-קח

1018

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ‫ קז-קח

1. מהן ב' ההבחנות של דרכי המחשבה ובניית העולמות והשתלשלותן? הרחב בתשובתך לפחות עמוד.
2. הסבר את חוק ההתכללות. ניתן להעזר בחלק ט' ה"פ פרק ב'.

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב