104- תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אות פ-פא

שאלות חזרה ושינון חלק ב ה"פ אותיות פ-פא
1. מה אנו צריכים ללמוד ומדוע כאשר מזכירים עפ"י רב רק את המסך בלבד?
2. מה אנו מתכוונים בכך שאנו מכנים את יציאת המדרגות זו מזו בשם הזדככות העוביות?
3. האם יציאה חכמה מבחינה ג' היא נסיגה או הליכה קדימה? הסבר ונמק.
4. מדוע נבחן המסך שקנה בחי"ג שיצא לחוץ ממדרגת כתר?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב