057- הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – קט-קי

1163

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ קט-קי

1. כיצד נעשים כ"ה מדרגות, הן בראש הן בתוך והן בסוף?
2. מהי הגדרה של פרצוף?
3. מה ההבדל בין פרצופי העובי לפרצופי האורך?
4. הסבר באריכות מדוע כל פרצופי אבי"ע שבאורכו דא"א הם כולם כתרים? ואגב כך הסבר מדוע משה יהיה תמיד משה וראובן יהיה תמיד ראובן וכיצד זה יהיה קשור לחרות היחיד?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב