058- הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – קיא-קיב

1123

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ קיא-קיב

1. מה קובע את הכלל בו מצויה המדרגה?
2. מה קובע את הפרטים וסדרם בכל מדרגה?
3. מה התנאי המוקדם כדי ללמוד מצד הבחינה שכנגדו? דהיינו להשוות פרט מכלל אחד לפרט בכלל אחר.
4. מה קודם למה? ידיעת הכלל או ידיעת הפרטים? הסבר השאלה: איך אדע את הכלל הרי הוא נלמד דרך הפרטים, ואיך אדע את הפרטים אם אני לא יודע לאיזה כלל הם משוייכים?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שיעור שמע:

אין תגובות

להגיב