059- הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – קיג-קיד

1081

שאלות חזרה בית שעה"כ קיג-קיד

1. כאשר נלמד על חכמה דכתר, כיצד נלמד על הפרטים שבתוך חכמה? האם עפ"י הפרטים שבהחכמה או שבכתר?
2. מה עיקר ההבדל שב-כ"ה מדרגות שבכל פרצוף?
3. מה ההבדל בפרצופי האורך מעצם הפרצופים דעובי? הסבר.
4. מה היחס בין ע"ב לגלגלתא? הן בעובי והן באורך.

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב