060- הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – קטו-קטז

1044

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ קטו-קטז

1. כיצד ה' בחינות דאו"י קשורים לבחינת מקום ומדוע המקום הוא דבר קבוע שנמצא בכל המקומות בבחינת ה"פ זה על גבי זה?
2. מדוע הבחן ה-ב' עפ"י ערכי שיעור קומה הם בחינת זמן ומדוע הם קובעים שכל הפרצופים הנמצאים באותו הבחן הם בחינה אחת? דהיינו כולם חוכמת או בינות וכד'?
3. האם ב' ההבחנות הנ"ל הגורמות לחלוקה לכ"ה פרצופים נוהגים רק באצילות או גם בבי"ע? הסבר ונמק.

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב