108- תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות פה-פז/ב

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות פה-פז/ב

1. סכם לפחות 7 תובנות המסכמות את פרק ז.
2. במה תלוי גודלו של האור הנמשך למדרגה ומדוע?
3. במה תלוי גודלו של האור המתלבש במדרגה ומדוע?
4. הסבר ופרוט את הכלל: "בכלים העליונים נגדלים תחילה ובאורות התחתונים נכנסים תחילה.

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שיעור שמע:

אין תגובות

להגיב