110- תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות פט-צה

שאלות לחזרה ושינון חלק ב פט-צה

1. ערוך טבלה ובה סכם את היחס בין המשכת האור לבין קבלתו.
2. מה אתה למד מכך שלמרות העבודה נעשית למשל ע"י כלי דבינה, האור החשוב מתקבל בכלי דכתר? הבא דוגמא מחייך לצורת עבודה זו.
3. מדוע אין העיגולים יכולים לקבל את האור העליון – מה הכוונה שאין בהם עוביות הרי למדנו שיש בהם השתוקקות.
4. מה ההבדל בין אור הנפש לאור הרוח? מדוע אור הרוח חשוב לאין ערוך מאור הנפש מה זה אומר בעבודה?

שיעור שמע

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב