109- תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות פז/ב-פח

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות פז/ב – פח

1. מה הכוונה שכאשר משיג אור הרוח, אור הנפש יורד לכלי דחכמה?
2. מהו המסך המכשיר את הכלי והופך אותו להשתוקקות, לכלי שראוי לקבל את האור?
3. מדוע הנאה של כלי עם מסך יותר גדול היא יותר גדולה ומדוע אין אנו מרגישים כך באופן המיידי? למשל ילד קטן המשחק בגולות מרגיש תענוג והוא לא חש שאם ילמד תורה יהנה יותר למרות שמצד האמת כן יהנה יותר?
4. מה ההבדל בין השתוקקות להנאה? מדוע אנו נמשכים אחר ההשתוקקות ומבלבלים אותה עם ההנאה?
5. מה היחס בין התקדמות שהיא אור הרוח המיוחס לקו לבין הנפשה ששייכת לכלים דעיגולים שטבעם הוא השתוקקות?

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שיעור שמע: שני חלקים

אין תגובות

להגיב