022- דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד כ"ב

2922

‎תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

מהנלמד בשיעור – מחשבת הבריאה מחייבת כל הפרטים שבמציאות לצאת זה מזה עד לגמר התקון. למדנו גם שמלכות דא"ס, פירושה, שהמלכות איננה עושה שם בחינת סוף, ולבסוף למדנו שאי אפשר שהרצון לקבל יהיה נגלה באיזו מהות, זולת בד' בחינות, וה"ס ד' אותיות הויה.

שאלות חזרה עמוד כב, הדף היומי בתע"ס חלק א':

1. מיהו הפועל ומיהי הפעולה בין הבורא לנברא?
2. מדוע מחשבת הבריאה מחייבת כל הפרטים שבמציאות לצאת זה מזה עד לגמה"ת?
3. מדוע הכרחי לומר שהאדם חייב להגיע לאושר? ואם כך מדוע מרגישים ייסורים?
4. איזה פרט, אם בכלל, בתוך המציאות ישנו מחוץ למחשבת הבריאה ומדוע?
5. מה ההבדל בין מלכות דא"ס למלכות שלאחר הצמצום ומלכות של גמה"ת?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב