026- דף היומי בתע"ס – חלק א' עמודים כ"ו-כ"ז

2378

‎תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

סיום חלק א', עם הגדרות מרתקות מאת "בעל הסולם" אודות המקום, הזמן והתנועה הרוחניים, וכיצד אדם מכיר את החלוקות הנעשות בגין המלכות כדי שיוכל לעבוד במציאות הגשמית.

שאלות חזרה עמוד כו-כז, הדף היומי בתע"ס חלק א':

1. הגדר את המושג מקום.
2. הגדר את המושג תנועה.
3. הגדר את המושג זמן.
4. מה ההבדל בין "אין זמן" לזמן רוחני לבין זמן גשמי?
5. מדוע לא ניתן לתפוס את החומר מצד עצמו? מה כן ניתן לתפוס? והאם זה נוהג רק ברוחניות או גם בגשמיות? הסבר ונמק.

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב