001- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ל"ז

1682

‎תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

1. הסבר את המושג צינור ואת סוג השליטה שישנה בו?
2. הסבר והבא 10 דוגמאות לחוק "כל מה שהוא רצון במדרגה העליונה הוא כח מחייב במדרגה תחתונה הנאצלת בסיבתה" ולמד חוק זה על פה.
3. הסבר את הכתוב בתיקונים: "הפוך רצון ותשכח צינור".
4. מה ההבדל ומה המשותף בין צמצום למסך?
5. הסבר את המושגים עיגול, צינור וקו.

שיעור שמע:

אין תגובות

להגיב