002- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ל"ח

1488

‎תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בעמוד ל"ח אנו ממשיכים ללמוד על התפשטות הקו ואומרים שהקו הוא קו אחד (ולא ג' קוים) ובעיקר מדגישים כמה דברים. דבר ראשון, האור המתפשט בקו כרגע הוא פחות מהאור שהתקבל במלכות בא"ס. ולכן הוא נבחן "למים". עוד למדנו שהקו מתפשט בסדר של ד' בחינות ושורש: כתר, חכמה, בינה, תפארת ומלכות. עוד דבר שהתחלנו ללמוד הוא שכאשר אור הקו מתפשט לעיגול, ישר כשמתחיל להתפשט (כלומר כבר בבחינת הכתר) הוא מתעגל ונעשה "גלגל". את עניין זה נבאר בהמשך יותר.

שאלות חזרה חלק ב' עמוד ל"ח:

1. מדוע מתפשט האור לאט לאט בבחינת הקו?
2. מה ההבדל בין אור למים והיכן נוכל לראות הבדלים?
3. מה הכוונה שאור הקו המתלבש בעיגול נקרא גלגל?

שיעור שמע:

אין תגובות

להגיב