003- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ל"ט

1635

‎תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

שאלות חזרה חלק ב' עמוד ל"ט:
1. מדוע אין עיגול הכתר שסמוך לאור א"ס דבוק בו?
2. מהי הדרך היחידה כדי שהכלי דעיגולים יקבל אור?
3. מדוע כלי דעיגול נחשב מבחינה מסויימת לחשוב יותר מהכלי דקו?
4. מה ההבדל ומה המותף לאו"פ, או"מ ואור סובב?

שיעור שמע:

אין תגובות

להגיב