004- דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ'

1760

‎תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

ישנם ב' הארות מהא"ס שהם או"מ ואו"פ.

לאחר הצמצום נשאר מצב של כלים דעיגולים, כלים אלו יכולים לקבל אור פנימי ואור מקיף. את האור הפנימי הם יכולים לקבל רק ע"י מסך, (וכבר אינם כלים דעיגולים אלא בעצם כלים חדשים של קו שבהם יש מסך). אבל אור מקיף שזה הארה מרחוק שמאיר את הרצון העיגולים יכולים לקבל אף ללא מסך.

ולכן הם יכולים לקבל את האור מקיף אפי' לבחי' הד', בשונה מהאור פנימי שמתקבל בקו רק בג' הבחינות.

בנוסף, למדנו את ההבדל בין שלושת המושגים המדברים על עשר הספירות:

א) ד' בחינות. שהם החומר של הנאצל, הם עצם ההשתוקקות.

ב) נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. שהם האורות המתקבלים בתוך הכלים.

ג) כתר, חכמה, בינה ת"ת (שמתחלקת לשש) ומלכות. שהם מבטאות את צורת הרצון. כלומר, היה אור בא"ס והסתלק בצמצום, וכעת יש בנאצל עשרה רשימות שהם זיכרון ממה שהיה לו, שהם משתוקקות לאותם האורות שהיו להם בא"ס (כתר משתוקק לאור הכתר, חכמה לחכמה וכו').

שאלות חזרה חלק ב' עמוד מ':

1. אילו ב' הארות ישנן מהא"ס לאחר הצמצום?
2. מה ההבדל המהותי בין הארת המקיפים להארת הפנימיים?
3. מדוע אין האו"מ מאיר בצורה עגולה לאחר הצמצום?
5. הגדר ד' בחינות, ספירות ונרנח"י.

שיעור שמע:

אין תגובות

להגיב