023- דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד כ"ג

2021

‎תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

שיעור בדף היומי בתע"ס עם הרב אדם סיני שליט"א. בשיעור למדנו אודות הצורה שבה מתפשטת כל המציאות – ד' בחינות דאור ישר, וכמו כן, אודות הצורה שבה הרצון לקבל נקבע בנאצל – ע"י התעוררות לקבל מכוח עצמו, שכן רק לאחר שהיתה הסתלקות של האור, ניתן להרגיש את ההשתוקקות אליו, וכך, להרגיש את הרצון בצורה מלאה.

שאלות חזרה עמוד כג, הדף היומי בתע"ס חלק א':

1. מיהם הכח והפועל, וכח והפעולה בשם י.ק,ו.ק?
2. מה מחויב שיהיה בנאצל כדי לאפשר לאור להתלבש בכלי בקביעות?
3. מה כולל א"ס ומה אינו כולל?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב