021- דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד כ"א

1644

‎תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

מהנלמד בשיעור – לפי שהרצון לקבל אינו נמצא בשורשנו, אנו מרגישים בו בושה ואי סבלנות. וז"ש ז"ל, שכדי לתקן זה "הכין" לנו בעוה"ז יגיעה בתורה ומצות להפך את הרצון לקבל על רצון להשפיע. מחשבת הבריאה מחייבת כל הפרטים שבמציאות לצאת זה מזה עד לגמר התקון.

שאלות חזרה עמוד כא, הדף היומי בתע"ס חלק א':

1. מדוע אין הנשמה והגוף יכולים להיות בגוף אחד ללא תיקון?
2. מדוע בחינת הרל"ק היא נחשבת לחסרת פחיתות בערכו יתברך?
3. מדוע הרשע אינו יכול להיות מאושר?
4. מדוע רק בעוה"ז האדם יכול לתקן ואיזו מציאות יכולה להתקיים פה שאינה מתקיימת בעולמות הרוחניים?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב