112- תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות צו-צח

.

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות צו-צח:

1. הסבר מהו חוק ההתכללות.
2. מה הכוונה "אור העובר דרך המדרגות" כפי שמופיעה בכותרת אות צז?
3. עפ"י איזה חוק הארה שעוברת דרך מדרגה למדרגה אחרת אינה נעדרת מהמדרגה שדרכה היא עברה?
4. כיצד המשל של מדליק נר מנר ואין הראשון חסר מתארת את "אין העדר ברוחני"? כיצד זה נוגע לחוק ההתכללות?
5. אם חוויה נשארת לנצח והיא היתה חוויה לא נכונה כיצד ניתן לתקנה?

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שיעור שמע:

אין תגובות

להגיב