007- דף היומי בתע"ס – חלק א' עמוד ז'

1741

תע"ס – ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.

בשעור למדנו כי הצמצום גילה לנו את החיסרון, בהתחלה החיסרון התגלה כדבר שלם מכיוון שהצמצום נעשה בגלל יתרון, אמנם זה נכון שנגרם גילוי של חיסרון זמנית אך זה לא פגם. אגב כך הסביר לנו שניתן להשתמש בחיסרון הזה בעל מנת להשפיע וכך מתקשרים לבורא.

שאלות חזרה עמוד ז', הדף היומי בתע"ס חלק א':

1. מה הטענה שבגינה היה אפשר לחשוב שהצמצום אינו בהשאווה אחת בסביבות הנקודה?
2. מהו תירוץ ופירוטו לכך שלמרות הכתוב בתשובה א' הצמצום היה בהשאווה אחת?
3. מהי סיבת הצמצום, וכיצד צורת רצון זו אפשרית? (הסבר את דברי חז"ל מקדושין דף ז).
4. הסבר את ההבדל בין רצון סיבתי לרצון מטרתי. הבא 3 דוגמאות מהחיים.

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il
בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב